Kurser

Autorisation mælkefeber/efterbyrd

Du kan som landmand blive autoriseret af Fødevarestyrelsen, sådan at du selv må behandle køer mod mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd i modul 2 besætninger.

For at få autorisation skal du have bestået et teoretisk kursus (af minimum 4 timers varighed) om disse sygdomme. Desuden skal du have bestået en praktisk kursusdel, hvor du selv behandler 5 køer for hver af sygdommene, under vejledning af dyrlægen. (Du kan blive autoriseret til kun at behandle den ene af sygdommene).

Inden for praksis har vi afholdt flere teoretiske kurser. Meld dig til, så vil vi se, hvornår der kan oprettes et hold. Du kan også tjekke nyhedsbreve, hvor vi altid annoncerer kurser.