Sundhedsrådgivning

Dyrevelfærd

Alle besætninger med en sundhedsrådgivningsaftale skal have minimum 2 besøg om året, der drejer sig om dyrevelfærd.

Dyrevelfærd indgår som en naturlig del af det daglige arbejde i jeres besætninger og i al sundhedsrådgivning. Nu er det også blevet udmøntet i lovgivningsteksten.

Dyrevelfærd, god sundhed og lavt medicinforbrug går hånd i hånd. Med lavt medicinforbrug følger i øvrigt ringe risiko for udvikling af resistens hos bakterier og vira.

Hensigten med lovgivning om dyrevelfærd er:

  • at dyrevelfærd skal tages op som et selvstændigt emne i sundhedsrådgivningen
  • at  vi – landmand og dyrlæge – i samarbejde udpeger de områder, hvor dyrevelfærden kan forbedres
  • at vi koncentrerer os om de områder, hvor der er størst gevinst
  • at vi udarbejder handleplaner for, hvordan dyrevelfærden forbedres
  • at arbejdet med dyrevelfærd er dynamisk, og der følges op på handleplaner
  • at du som besætningsejer har dokumentation over for myndighederne for, at du arbejder for at optimere dyrevelfærden i din besætning

Vi har alle, landmænd og dyrlæger, et ønske om at sikre en velfærdsvenlig og rentabel produktion – og glade dyr!

No items found.