Sundhedsrådgivning

Sundhedsrådgivning

I sundhedsrådgivningen får du fulgt op på dyrene og sundhedstilstanden i besætningen via regelmæssige besøg; og du kan selv starte og følge op på daglige sygdomsbehandlinger.

Opfølgning af dyrenes sundhedstilstand

På den lange bane:

Det forebyggende arbejde styrkes via undersøgelser af risikogrupper af dyr og indsamling af data til analyser, som kan danne grundlag for fremtidige beslutninger.

På den korte bane:

Du får mulighed for at reagere, inden den ene sygdom tager den anden med sig; og du får et godt billede af, hvad der foregår i besætningen.

Obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler

Alle besætninger kan indgå en aftale om sundhedsrådgivning med en dyrlæge, men det er obligatorisk for besætninger med mere end:

  • 100 køer
  • 200 tyrekalve og/eller kvier, der endnu ikke har kælvet
  • Besætninger inddeles i 3 rådgivningskategorier: almindelig rådgivning (AR), ekstra rådgivning (ER) og skærpet rådgivning (SR), hvor der er færrest restriktioner ved AR og flest ved SR.

Hvis den ansvarlige for besætningen har/får en bøde eller dom for overtrædelse af reglerne om dyrevelfærd, dyresundhed eller anvendelse af lægemidler, placeres besætningen i gruppen med skærpet rådgivning, hvor der er krav om flere dyrlægebesøg mm.

Det samme gælder, hvis besætningens antibiotikaforbrug overskrider specifikke grænseværdier, der fastsættes af Fødevarestyrelsen.

No items found.

Typer af sundhedsrådgivningsaftaler

Du kan vælge mellem følgende typer af aftaler

  • Basisaftale – tværfaglig model eller med staldskole
  • Modul 1
  • Modul 2

I alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skal dyrlægen rådgive om dyrevelfærd ved minimum to årlige besøg. Det omfatter bl.a. opgørelser og vurderinger af sygdomstilfælde, medicinforbrug, døde dyr og dødsårsager samt slagtefund.

Derudover skal smittebeskyttelse tages op som emne ved minimum et årligt besøg.

Rådgivningen om de dyrevelfærdsmæssige forhold skal være tilpasset din besætning, så de mest betydende forhold for god dyrevelfærd tages op.

Læs om de forskellige moduler for sundhedsrådgivning og om smittebeskyttelse på de følgende sider under sundhedsrådgivningsfanen.

Typer af sundhedsrådgivningsaftaler

Du kan vælge mellem følgende typer af aftaler

  • Basisaftale – tværfaglig model eller med staldskole
  • Modul 1
  • Modul 2

I alle besætninger med sundhedsrådgivningsaftale skal dyrlægen rådgive om dyrevelfærd ved minimum to årlige besøg. Det omfatter bl.a. opgørelser og vurderinger af sygdomstilfælde, medicinforbrug, døde dyr og dødsårsager samt slagtefund.

Derudover skal smittebeskyttelse tages op som emne ved minimum et årligt besøg.

Rådgivningen om de dyrevelfærdsmæssige forhold skal være tilpasset din besætning, så de mest betydende forhold for god dyrevelfærd tages op.

Læs om de forskellige moduler for sundhedsrådgivning og om smittebeskyttelse på de følgende sider under sundhedsrådgivningsfanen.