Sundhedsrådgivning

Modul 1

Ved modul 1 skal vi komme på rådgivningsbesøg minimum hver 6. uge, når du er i den bedste rådgivningskategori AR (almindelig rådgivning).

Ved tilvalgsmodul 1 skal dyrlægen ifølge bekendtgørelsen rådgive om sundhedsmæssige forhold. Dyrevelfærd skal være på dagsordenen ved minimum 2 årlige besøg, og smittebeskyttelsen i din besætning skal tages op ved minimum et årligt besøg.

Ved modul 1 skal vi komme på rådgivningsbesøg minimum hver 6. uge, når du er i den bedste rådgivningskategori AR (almindelig rådgivning). Hvis du er i ER (ekstra rådgivning) eller SR (skærpet rådgivning), skal der være minimum 12 årlige besøg.

Du må have medicin stående til behandling af kalve og ungdyr, hvor du selv kan starte  behandling. Dette gælder for besætningsdiagnoser, der regelmæssigt forekommer i besætningen. Med hensyn til køer skal behandling altid startes af en dyrlæge, men du kan få udleveret medicin til genbehandling. Du skal føre optegnelser over medicinanvendelse, sygdomstilfælde og dødsfald.

Vi skal som dyrlæger skrive 4 kvartalsrapporter, som skal være besætningsspecifikke og problemorienterede. Rapporterne skal beskrive sundhedstilstand og dyrevelfærd. Tidligere handlingsplaner skal evalueres, og handlingsplaner for den kommende periode skal beskrives.

No items found.

Slagtekalvebesætninger og kviehoteller

For slagtekalvebesætninger og kviehoteller er der reducerede krav til besøgsfrekvens og antal af rapporter. Du skal have minimum et sundhedsrådgivningsbesøg hver anden måned, hvis du ønsker at have medicin stående i din besætning. Du kan behandle slagtekalve og kvier, der endnu ikke har kælvet, for sygdomme, der er omfattet af en besætningsdiagnose.

Vi skal skrive 2 årlige rapporter ved AR, og 3 rapporter ved ER/SR.

Slagtekalvebesætninger og kviehoteller

For slagtekalvebesætninger og kviehoteller er der reducerede krav til besøgsfrekvens og antal af rapporter. Du skal have minimum et sundhedsrådgivningsbesøg hver anden måned, hvis du ønsker at have medicin stående i din besætning. Du kan behandle slagtekalve og kvier, der endnu ikke har kælvet, for sygdomme, der er omfattet af en besætningsdiagnose.

Vi skal skrive 2 årlige rapporter ved AR, og 3 rapporter ved ER/SR.