Kvægsygdomme

Digital Dermatitis

Halthed er det største og mest tabvoldende velfærdsproblem i malkekvægsbesætninger i dag. Digital dermatitis er en af de væsentligste årsager til dette.

Digital dermatitis opstår som en hudinfektion/læsion i balleområdet. Der kan dyrkes mange forskellige bakterier fra læsionerne, og de er ikke altid de samme; men Treponema vil altid være tilstede. Treponema kan ikke inficere intakt hud. Men hvis huden er konstant fugtig og gødningsforurenet, giver det perfekt grobund for bakterierne.

Bakterien har to specielle egenskaber, som medfører, at de er særdeles overlevelsesdygtige og svære at bekæmpe:

 • Evne til invasiv vækst. Bakterierne eroderer de tre øverste lag i overhuden, og trænger derefter i dybden i underhuden, hvorved de forårsager basale og varige skader først i hudbarrieren og derefter i underhuden.
 • Evne til at danne ’round bodies’, når der er ugunstige forhold for bakterierne, f.eks. på grund af antibiotika, kemikalier eller pH.

Dannelse af ’round bodies’ er en måde for bakterierne at overleve på. De krøller sig sammen og går i dvale, og værten (koen) reagerer ikke længere immunologisk på bakteriernes tilstedeværelse. Bakterierne forbliver dybt inde i huden og venter på bedre tider med tilpas fugt og næring mv., hvor de igen kan overgå til deres aktive form og forårsage ny infektion med genopblussen i gamle læsioner.

Køer og kvier med de sene stadier af DD er kronisk inficerede.

No items found.

Udviklingsstadier for digital dermatitis

Der er forskellige stadier af DD:

 • M1 – små læsioner, under 20 mm i diameter. Læsionerne kan hele op af sig selv eller udvikle sig videre til M2.
 • M2 – det akutte stadium, den typiske jordbærlignende læsion, >20 mm. Rød nubret på overfladen, som det dog kan være svært at se, hvis der er gødning på læsionen; men som er synligt efter spuling. Koen/kvien er ikke nødvendigvis halt. – Behandling virker godt på dette akutte stadium!
 • M3 – væksten af læsionen udbredes, tørrer lidt ind på overfladen. Lange gevækster af hud kan udvikles i området. Pensellignende hår rundt om læsionen. Omfattende skader i huden i dybden.
 • M4 – det kroniske stadium, hvor behandling er nytteløs. Læsionen er vokset i omfang og i dybden, og der er forhorninger i vævet. Køerne er ikke altid halte, og de udgør et skjult smittereservoir.
 • M4.1 – genopblussen på et mindre område af M4. Der opstår en ny M2 eller en M1 læsion, der kan videreudvikles til den akutte form M2.

Behandling

Behandlingen er lokal. Behandling med salicylsyre under en forbinding er effektiv. Husk at forbindingen ikke skal sidde mere en 2-3 dage. Det kan være nødvendigt at supplere behandlingen med smertestillende.

Betydningen af avl

Det bør have høj prioritet at inddrage data for digital dermatitis i avlsindekser og for valg af tyre. Der forestår et arbejde for avlsorganisationerne. Men arbejdet kræver, at der er et datagrundlag at udvælge tyre på. Det vil sige klovregistreringer.

Fodbad

Fodbad virker ikke helbredende på DD, men det kan være med til at holde stadium M4 i skak og forebygge genopblussen.

Udviklingsstadier for digital dermatitis

Der er forskellige stadier af DD:

 • M1 – små læsioner, under 20 mm i diameter. Læsionerne kan hele op af sig selv eller udvikle sig videre til M2.
 • M2 – det akutte stadium, den typiske jordbærlignende læsion, >20 mm. Rød nubret på overfladen, som det dog kan være svært at se, hvis der er gødning på læsionen; men som er synligt efter spuling. Koen/kvien er ikke nødvendigvis halt. – Behandling virker godt på dette akutte stadium!
 • M3 – væksten af læsionen udbredes, tørrer lidt ind på overfladen. Lange gevækster af hud kan udvikles i området. Pensellignende hår rundt om læsionen. Omfattende skader i huden i dybden.
 • M4 – det kroniske stadium, hvor behandling er nytteløs. Læsionen er vokset i omfang og i dybden, og der er forhorninger i vævet. Køerne er ikke altid halte, og de udgør et skjult smittereservoir.
 • M4.1 – genopblussen på et mindre område af M4. Der opstår en ny M2 eller en M1 læsion, der kan videreudvikles til den akutte form M2.

Behandling

Behandlingen er lokal. Behandling med salicylsyre under en forbinding er effektiv. Husk at forbindingen ikke skal sidde mere en 2-3 dage. Det kan være nødvendigt at supplere behandlingen med smertestillende.

Betydningen af avl

Det bør have høj prioritet at inddrage data for digital dermatitis i avlsindekser og for valg af tyre. Der forestår et arbejde for avlsorganisationerne. Men arbejdet kræver, at der er et datagrundlag at udvælge tyre på. Det vil sige klovregistreringer.

Fodbad

Fodbad virker ikke helbredende på DD, men det kan være med til at holde stadium M4 i skak og forebygge genopblussen.