Sundhedsrådgivning

Modul 2

Modul 2 baserer sig på forebyggende arbejde og kliniske undersøgelser af dyr. Ved de hyppige besøg får vi en snak om sundheden generelt og om enkelte syge dyr. Det giver mulighed for at tage sygdom i opløbet.

Dyrlægen skal ifølge bekendtgørelsen rådgive om sundhedsmæssige forhold. Dyrevelfærd skal være på dagsordenen ved minimum 2 besøg om året, og smittebeskyttelse skal tages op ved minimum et besøg om året.

I forebyggelsen indgår kliniske undersøgelser af dyr, der har forøget risiko for sygdom. Det drejer sig om:

  • Nykælvere – 5-19 dage efter kælvning: almentilstand, huld, yver, CMT, bør, skede
  • Nyfødte kalve – 5-19 dage efter kælvning: almentilstand, navle
  • Køer til goldning – 100-40 dage før forventet kælvning: almentilstand, huld, yver, CMT

Du må udføre de samme behandlinger af kalve/ungdyr som i modul 1. Derudover har du lov til at indlede behandling af voksent kvæg, for hvilke dyrlægen har stillet en besætningsdiagnose.

Du har desuden mulighed for selv at behandle mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd, hvis du har bestået teoretisk og praktisk kursus i dette. I Dyrlægegruppen har vi afholdt teoretiske kurser. Se nærmere under Autorisation mælkefeber/efterbyrd.

Dyrlægen skal skrive 4 kvartalsrapporter. Ud over de krav, der er til rapporter i modul 1, er der krav om vurdering af besætningsdiagnoser og medicinforbrug i denne forbindelse. De kliniske registreringer skal indgå i rådgivningen.

No items found.