Sundhedsrådgivning

Basismodul

Rådgivningen om dyrevelfærd skal være tilpasset din besætning, så de mest betydende forhold for god dyrevelfærd behandles.

Basisaftale kan indgås som en tværfaglig model eller med staldskole.

Dyrevelfærd skal være på dagsordenen ved minimum 2 årlige besøg, og smittebeskyttelse skal tages op ved mindst et årligt besøg.

Rådgivningen om dyrevelfærd skal være tilpasset din besætning, så de mest betydende forhold for god dyrevelfærd behandles.

Basisaftale giver ikke ekstra beføjelser med hensyn til besætningsejerens medicinanvendelse eller –udlevering.

Besætningsdyrlægen skal udfærdige rapporter efter hvert sundhedsrådgivningsbesøg.

Tværfaglig sundhedsrådgivning

Ved minimum 2 rådgivningsbesøg om året skal såvel den besætningsansvarlige, en fagkonsulent og besætningsdyrlægen deltage. Alle dyr skal tilses – også kvæg på græs. Dyrevelfærd skal indgå som et element i rådgivningen.

Sundhedsrådgivning med staldskole

Kun for besætninger i rådgivningskategorien AR.

Den besætningsansvarlige skal deltage i en staldskole.

Der skal desuden være minimum et årligt rådgivningsbesøg med deltagelse af den besætningsansvarlige og besætningsdyrlægen. Alle dyr skal tilses – også kvæg på græs. Dyrevelfærd skal indgå som et element i rådgivningen.

No items found.
Principper for staldskole

Staldskolebesøget har et organiseret forløb, som medfører, at alle bliver hørt, man holder fokus og ejeren er nødt til at tage stilling og vælge handling blandt de indkomne løsningsforslag fra mødedeltagerne.
Man starter altid med at se stalde og dyr. Besætningsejeren præsenterer sine problemstillinger.

Ved den efterfølgende ’bordet rundt’ sørger en uddannet tovholder for, at alle staldskoledeltagere kommer til orde med input. Kun opklarende spørgsmål kan stilles i denne fase. Dette følges op af fælles diskussion, der styres af tovholder. Det medvirker til, at fokus fastholdes.

Efter diskussionen skal ejer udpege mindst en løsningsmodel, som han/hun vil gennemføre inden næste staldskolebesøg.

Tovholder skriver en rapport efter besøget og sender til de øvrige deltagere.

Alle staldskoledeltagernes besætninger skal have besøg i løbet af et år.

Principper for staldskole

Staldskolebesøget har et organiseret forløb, som medfører, at alle bliver hørt, man holder fokus og ejeren er nødt til at tage stilling og vælge handling blandt de indkomne løsningsforslag fra mødedeltagerne.
Man starter altid med at se stalde og dyr. Besætningsejeren præsenterer sine problemstillinger.

Ved den efterfølgende ’bordet rundt’ sørger en uddannet tovholder for, at alle staldskoledeltagere kommer til orde med input. Kun opklarende spørgsmål kan stilles i denne fase. Dette følges op af fælles diskussion, der styres af tovholder. Det medvirker til, at fokus fastholdes.

Efter diskussionen skal ejer udpege mindst en løsningsmodel, som han/hun vil gennemføre inden næste staldskolebesøg.

Tovholder skriver en rapport efter besøget og sender til de øvrige deltagere.

Alle staldskoledeltagernes besætninger skal have besøg i løbet af et år.