Kvægsygdomme

Salmonella

Bliver din ejendom smittet med salmonella, skal du straks kontakte din dyrlæge og i samarbejde med denne, udarbejdes en handlingsplan. Salmonella Dublin er den type salmonella vi hyppigst finder i kvægbesætninger smittede med salmonella. Herefter følger Salmonella Typhimurium.

I 2008 blev der vedtaget en handlingsplan med et mål om at udrydde Salmonella Dublin hos kvæg. Handlingsplanen har medført et stort fald i Salmonella Dublin hos kvæg. Samtidig er handlingsplanen løbende suppleret med nye initiativer for at bekæmpe bakterien.

Fødevarestyrelsen har senest i 2020 sammen med Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, Landbrug & Fødevarer , SEGES og Den Danske Dyrlægeforening udarbejdet et forslag til en ny plan for at bekæmpe Salmonella Dublin i kvæg.

De væsentligste elementer i den fremtidige bekæmpelsesplan:

 • To niveauer for smitte med S. Dublin – smittede og ikke smittede kvægbesætninger, i stedet for tre smitteniveauer.
 • Alle smittede besætninger bliver sat under offentligt tilsyn, og der bliver indført to årlige gebyrbelagte kontroller for at kontrollere, om restriktionerne bliver overholdt.
 • Skærpede krav til handlingsplaner i smittede besætninger, samt krav om at handlingsplanen bliver udarbejdet i samarbejde med en dyrlæge.
 • Øget prøveudtagning i smittede besætninger.
 • Skærpede krav for skifte fra Salmonella Dublin-niveau 2 til niveau 1.
 • Forbud mod eksport og krav om særslagtning af smittede dyr bliver begrænset til ejendomme med salmonellose (dvs. hvor dyrene er syge pga. smitte med salmonella).

Planen for at bekæmpe Salmonella Dublin blev iværksat ved en revideret bekendtgørelse om bekæmpelse af S. Dublin i kvæg, som trådte i kraft 1. juli 2021.

Ovenstående er uddrag fra Fødevarestyrelsen.

No items found.

Om smitte med Salmonella

Salmonella dublin er en gødningsbakterie, og smitter primært via gødning – og primært unge dyr. Hvis du får en smitte ind i din besætning, skal du have fokus på kælvningsforholdene og management af kalve op til 6 måneders alderen. Smitteoverførsel sker lettest hos de spæde kalve; og jo yngre kalvene er, jo færre Salmonella bakterier skal der til, for at de smittes. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at ved massiv smitteforekomst i en besætning kan også voksne dyr rammes. Der er tale om en balance/’kamp’ mellem dyrets immunsystem og Salmonella bakterierne.

Generel forebyggelse

 • Kælvning separat og rensning (eller minimum rigelig strøelse) før hver ny kælvning
 • Rigelig råmælk (3-4 liter inden for 4-5 timer) for at sikre kalvens modstandskraft mod smitte
 • God hygiejne hos medarbejdere ved pasning (hænder, støvler og pasningsrækkefølge)
 • Fællesboks stadiet: lav belægningsgrad i kalvestalden og fysisk afstand mellem bokse (faste sider)
 • Holddrift – opdræt kalve i hold (anbefaling 6-8 kalve) med lille spredning i alder og størrelse
 • Sørg for generel god immunitet i hele besætningen via management.

Slagterkalvs- og kødkvægsbesætninger

Salmonella dublin status for ikke-mælkeleverende besætninger baseres på blodprøver fra dyr, der leveres til slagteri eller blodprøver fra levende dyr.

Læs mere om Fødevarestyrelsens bekæmpelsesplan

Vær opmærksom på evt. ændringer til lovgivningen. Disse ses i højre side på retsinformation.

Om smitte med Salmonella

Salmonella dublin er en gødningsbakterie, og smitter primært via gødning – og primært unge dyr. Hvis du får en smitte ind i din besætning, skal du have fokus på kælvningsforholdene og management af kalve op til 6 måneders alderen. Smitteoverførsel sker lettest hos de spæde kalve; og jo yngre kalvene er, jo færre Salmonella bakterier skal der til, for at de smittes. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at ved massiv smitteforekomst i en besætning kan også voksne dyr rammes. Der er tale om en balance/’kamp’ mellem dyrets immunsystem og Salmonella bakterierne.

Generel forebyggelse

 • Kælvning separat og rensning (eller minimum rigelig strøelse) før hver ny kælvning
 • Rigelig råmælk (3-4 liter inden for 4-5 timer) for at sikre kalvens modstandskraft mod smitte
 • God hygiejne hos medarbejdere ved pasning (hænder, støvler og pasningsrækkefølge)
 • Fællesboks stadiet: lav belægningsgrad i kalvestalden og fysisk afstand mellem bokse (faste sider)
 • Holddrift – opdræt kalve i hold (anbefaling 6-8 kalve) med lille spredning i alder og størrelse
 • Sørg for generel god immunitet i hele besætningen via management.

Slagterkalvs- og kødkvægsbesætninger

Salmonella dublin status for ikke-mælkeleverende besætninger baseres på blodprøver fra dyr, der leveres til slagteri eller blodprøver fra levende dyr.

Læs mere om Fødevarestyrelsens bekæmpelsesplan

Vær opmærksom på evt. ændringer til lovgivningen. Disse ses i højre side på retsinformation.